Krasy pic

"СМДЛ Артро Лаб" ООД е създадена през 2011г. въз основа на опита и традициите в добрата лабораторна практика, установени в медико-диагностичната лаборатория на "МЦ Артро" ООД. Дейността на самостоятелната медико-диагностична лаборатория се състои в извършване на клинико-лабораторни и микробиологични изследвания. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, свързана с модерна информационна система, позволяваща качествено, точно и бързо обслужване.
От м.Януари 2012год. се разкриха два нови филиала на територията на район "Люлин" № 8 и ж.к. "Света Троица", МЦ "Вяра" ООД.

Медицинската лаборатория извършва качествени и количествени изследвания в различни области:

  • Хематология
  • Биохимия
  • Коагулация
  • Хормонни изследвания
  • Туморни маркери
  • Имунохематология
  • Виросология
  • Микробиология
  • Уринен анализ
  • Високоспециализирани изследвания

Разполагаме с информационна система за получаване на on line резултати.

Stasy pic

Нашите цели: Да станем референтна лаборатория за България

Нашите приоритети: Високо качество на предлаганите медицински дейности чрез поддържане на висок професионализъм и оптимизиране на медицинската апаратура.

top