Диагностични пакети

Пакет "Профилактика Минимум"
ПКК
СУЕ
Глюкоза
Креатинин
ГОТ
ГПТ
Урина
Общо изследвания 18.70 лв.
Пакет “Профилактика Стандарт”
ПКК
СУЕ
Глюкоза
Пикочна киселина
Креатинин
Белтък
ГОТ
ГПТ
ГГТ
Тотален Билирубин
Холестерол общ
Триглицериди
Урина
Общо изследвания 24.50 лв.
ПАКЕТ “Прекъсване на бременност
ПКК
СУЕ
Протромбиново време
Фибриноген
Кръвна група и Rh
Сифилис ( Syphilis)
Общо изследвания 35.50 лв.
ПАКЕТ “Бременност “
ПКК
СУЕ
Глюкоза
Кръвна група и Rh
Сифилис ( Syphilis)
СПИН (anti HIV ½ antibodies )
Урина
Общо изследвания 38.40 лв.
ПАКЕТ “ Остеопороза“
Ca
Ca++
Beta-CrossLaps/серум
Общо изследвания 23.40 лв.
ПАКЕТ “Ревматоиден артрит”
С-реактивен протеин ( CRP )
anti ССР
Общо изследвания 34.30 лв.
Изследвания за диабет:
HbA1С 7.00 лв.
C- пептид 17.00 лв.
Глюкоза – 3 кр. профил 7.00 лв.
Глюкозотолер. 3кр. тест 7.00 лв.
Инсулин 17.00 лв.
Микроалбуминурия 15.00 лв.
ПАКЕТ “ Диабет “ – мониторинг
Глюкозотолерантен тест
Глюкоза (0мин, 120 мин)
Инсулин (0мин, 120 мин)
Общо изследвания 27.30 лв.
ПАКЕТ “ Детска градина“
ПКК
СУЕ
Урина - Общо изследване
МИКРОБИОЛОГИЯ - Изследване на Фецес, еднократно
ОСТРИЦА ЕНТЕРОБИОЗА - Скоч лента
МОРФОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Общо изследвания 22.00 лв.
"Домашно посещение"
ж. к. "Люлин" 13.00 лв.
София-град 20.00 лв.
За абонаментни схеми Договаряне
ПАКЕТ “ ФЕМИНА “ – проф.
LH
Prolactin
FSH
Estradiol
Общо изследвания 57.20 лв
ПАКЕТ “ Фемина плюс” - проф.
LH
Prolactin
FSH
Estradiol
Testosteron
Общо изследвания 69.30лв.
ПАКЕТ ” Превенция “
СПИН (anti HIV ½ antibodies )
Сифилис ( Syphilis )
Хламидия Трахоматис Ig G
Хламидия Трахоматис Ig M
HBsAg- Хепатит Б
Общо изследвания 49.30 лв.
ПАКЕТ “ Хепатит “
Общ Белтък LDH
Албумин HBDH
Билирубин – общ и директен
ГОТ Фибриноген
ГПТ Хепатит А
ГГТ Хепатит В
АФ Хепатит С
Урина
Общо изследвания 58.90 лв.
ПАКЕТ “Бъбречна функция“
Урея
Креатинин
Общ Белтък
Албумин
Урина и седимент
Общо изследвания 10.30 лв.
ПАКЕТ “Предоперативен”
ПКК
СУЕ
Глюкоза
Общ Белтък
Креатинин
ГОТ
ГРТ
К
Na
Протромбиново време
Време на кървене
Кръвна група
УРИНА и седимент
Общо изследвания 35.30 лв.
ПАКЕТ “ Хипертония”
ПКК
Глюкоза
Холестеролов профил
К
Na
TSH
УРИНА и седимент
Общо изследвания 33.40 лв.
ПАКЕТ “Кардио“
Глюкоза
Холестеролов профил
CK
GOT
GPT
K
Na
Общо изследвания 19.50 лв.
top