Партньори

Partners pic

Основни партньори

СМДЛ Артро Лаб се намира на територията на Болница "Люлин" и Медицински център "Артро" - Отиди В основите на болница "Люлин" са вградени професионализма, етиката и ентусиазма. Това ни дава същественото предимство да удовлетворим комплексно Вашите нужди, без да е необходимо да посещавате няколко места.

Здравно Осигурителни Фондове

СМДЛ Артро Лаб работи със следните Здарвно Осигурителни Фондове:

  • "Евроинс - здравно осигурителен фонд" ЕАД - Отиди
  • Здравно осигурителен фонд "Хипократ" АД - Отиди
  • "Юнайтед - Здравно осигуряване" ЕАД - Отиди
  • "ДЗИ-Здравно осигуряване" АД - Отиди

Служби по трудова медицина

“АС КЛУБ” ООД - Отиди

“Копилинк” EООД - Отиди

“БУРМЕКС-ЛБ” ООД - Отиди

Други партньори

Медицински център "Вяра" - Отиди

Медицински Център "СЛАТИНА" ООД - Отиди

top