Информационна карта

на пациента

За безпроблемното и точно провеждане на изследванията е необходимо да се спазват следните указания:

Patient rules

Кръвна картина - Сутрин на гладно.

Урина общо химическо изследване и седимент - Първа сутрешна средна порция, след локален тоалет.

Ca, P, Белтък в урина - Събира се 24-часова урина в добре измит съд. Измерва се точно количеството, размесва се добре, след което около 100 мл. се донасят в лабораторията, като е отбелязано общото количество.

Креатининов клирънс - В определен час пикочния мехур се изпразва, като урината започва да се събира в добре измит съд. Последното уриниране трябва да бъде в същия час, в който е бил изпразнен мехурът в началото. Измерва се количеството на 24-часовата урина, след което урината се разбърква добре и около 50 -100 мл. се донасят в лабораторията отбелязва се общото количество.

Глюкоза, глюкоза профил и обременяване - Сутрин на гладно, преди приема на лекарства. При профил и обременяване - по схема, препоръчана от лекуващия лекар.

Липиден статус - Сутрин на гладно, след 12 часово гладуване и бедна на мазнини храна 2-3 дни преди изследването. Две седмици след прекъсване на лечение с медикаменти, свързани с липидния обмен.

Електролити и олигоелементи - Минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат /вкл. мултивитамини/

Тиреоидни хормони - Преди обяд, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества. Без прием на медикаменти преди вземането на кръв.

Хипофизни, полови и други - Преди обяд - по схема, в зависимост от деня на месечния цикъл. При жени, без медикаменти или хормонални препарати.

Vit B12 и Фолат в серум - Минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат /вкл. мултивитамини/

Спермограма - След 5 дни пълно полово въздържание: събира се целият материал; донася се до 2 часа след отделянето му.

Паразитология - острица (скоч лента) - Взема се сутрин, преди тоалет и дезинфекция

Паразитология - морфология - Материал, взет от различните части на фецеса (изпражненията) с големина минимум колкото орех.

Гърлен секрет - Сутрин преди хранене без хигиена на устната кухина и без миене на зъби.

Носен и ушен секрет - 12 часа след посленото третиране с медикаменти.

Еякулат (сперма за микробиология) -

- Извършва се предварителна хигиена на члена и ръцете. Отделянето на материала е в стерилен контейнер, чрез самостоятелно извършена мастурбация. Материалът се донася до 2 часа след отделянето в лабораторията за работа.

Стерилна урина - Задължително се изследва първа сутрешна урина. Урината се отделя в специален (със среди) стерилен контейнер, който се взема предварително от лабораторията с указания.

top