Посещение по домовете

Home visits pic

Лабораторията предлага услугата "Домашно посещение". Тясното ни сътрудничество с Медицински център "Артро" прави възможно не само извършването на лабораторни тестове, но и извършване на диагностични дейности и манипулации на място. Услугата е подходяща при трудно подвижни пациенти и деца, на които трябва да се направят изследвания или определени манипулации. Посещенията са насочени и към хора, за които времето е силно ограничено.

Облекчете служителите си, спестете си време - повикайте ни и ние ще извършим необходимите тестове, манипулации или изследвания без да напускате дома или офиса си! Използвайте гъвкавите ни абонаментни схеми за да оптимизирате още повече разходите си!

Информация относно цените на посещенията можете да получите в раздел "Единични цени" или "Диагностични пакети"

top